REKTÖRÜMÜZDEN

Prof. Dr. Mehmet Durman

Değerli Aday Öğrencilerimiz,

Beykoz Üniversitesi Türkiye’nin yükseköğretim hayatına katılan en yeni üniversitelerinden biri olmasına karşın, 2008 yılında kurulan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun güçlü geçmişi üzerine inşa ettiği yapısı ile yenilikçi bir vizyonu temsil eden, kalite odaklı, uluslararası, yeni nesil bir üniversite olarak bugün karşınızda.

Öğrencileri ve çalışanları için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve başarı merkezi olmayı amaçlayan ve hizmetlerinde mükemmelliği hedefleyen üniversitemiz; öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, yenilikçi uygulamaları ve başarıları ile yurt içi ve dışında saygınlığı olan örnek bir üniversite olmayı kendine ilke edindi.

Ünlü eğitim bilimci John Dewey’in “Eğitim hayata hazırlık değil; hayatın kendisidir” felsefesi üniversitemizin mottosudur. Sektör iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bölümlerimizin tasarımında iş dünyasının ihtiyaçlarından faydalandık. Stajın öğrenmenin önemli ve değerli bir yolu olduğunu biliyor ve buna inanıyoruz. Bu sebeple stajı müfredatımızın içine aldık. Lisans eğitimlerimizde 7 +1, meslek yüksekokullarımızda 3+1 modelini kullanacağız ve sizlerin bir sömestr işyerinde olmasını sağlayacağız.

Tüm eğitim ve öğretim programlarındaki öğrencilerimizin 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak ifade edilen yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak, demokratik ve özgürce düşünen, geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacak şekilde eğitim ve öğretim programlarını yapılandırmak ve bu amaca uygun bir kampüs ortamı oluşturmak öncelikli hedeflerimiz.

Sizleri Türkiye’nin yükseköğretim hayatına çok önemli farklılık ve yenilikler getiren ve getirmeye devam edecek, EFQM Mükemmellik Modeli ile yönetilen Beykoz Üniversitesine davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Mehmet Durman