Neden BEYKOZ?

 • ÖZGÜN EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİ

  3+1, 7+1Müfredat Yapısı
  Öğrenci Merkezli Öğretim
  Güçlü Akademik Kadro
  Tüm Programlarda Uluslararası Kalite Güvencesi

  “Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir”. Amerikalı eğitim bilimci John Dewey’in eğitim felsefesi, üniversitemizin de eğitim felsefesi ve özgün eğitim öğretim modelimizin temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin üniversitede öğrendiklerini gerçek hayatta yaşananlar ile ilişkilendirmelerini, öğrendiklerini uygulama olanağı bulmalarını ve eğitimleri sürecinde gerçek hayatın içinde olmalarını arzuluyoruz. Bu sebeple staj, eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası olarak ders müfredatımızın içinde zorunlu olarak yer almaktadır. Öğrencilerimiz, en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirirler. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, bir dönem işyerinde, önlisans programlarında ise 3 dönem okulda bir dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 3+1 müfredatımızda staj, Üniversitemizin Staj Koordinasyon Birimi tarafından etkin bir şekilde takip edilir.

  Kalite, mükemmellik ve sürdürülebilirlik üniversitemiz için çok önemlidir. Beykoz Üniversitesi, uluslararası üniversiteler ile uyum içinde ve kıyaslanabilir kalite düzeyindeki program müfredatı ile tüm öğrencilerine “Uluslararası Kalite Güvencesi” sunar.

  “Öğrenci Merkezli Öğretim” eğitim ve öğretim modelimizin önemli bir yapı taşıdır. Size öğrenmeyi öğretmek, Beykoz Üniversitesinin de sürekli öğrenen bir kurum olmasını sağlamak, araştırmak, geliştirmek ve yenilikçilik güçlü akademik kadromuzun güvencesindedir. 2017-2018 Akademik yılında yeni açılacak bölümlerimiz ve aramıza katılan 70 yeni öğretim elemanı ile akademik kadromuz daha da güçlendi. Onlarla tanışmanız için yerleşkelerimiz sizlere her zaman açıktır.

 • KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM VE DESTEK

  KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM VE DESTEK

  • Yetkinlik Geliştirme Programı
  • Akademik Danışmanlık ve Kariyer Planlama
  • Zengin Kişisel Gelişim Programları ve Etkinlikleri
  • Başarı Takip Sistemi
  • Yetkinlik Sertifikası
  • EUROPASS Avrupa Pasaportu
  • Mezun Takip ve Destek Sistemi
  • Yaşam Boyu Öğrenme

  Hızla gelişen ve değişen iş dünyası ve toplumsal ihtiyaçlar, tüm öğrencilerin öğrenme alanları dışında da kendilerini bireysel olarak geliştirmelerini bir zorunluluk haline getirdi. Üniversitemiz, öğrencilerinin 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak ifade edilen liderlik, girişimcilik, yenilikçilik, yazılı ve sözlü iletişim, sosyal sorumluluk, başkaları ile etkin ve verimli çalışma vb. yetkinlikleri kazanması için kişiye özel eğitim ve destek verir. Öğrencilerimizin geliştirmeye açık yetkinlikleri eğitim hayatlarının başında belirlenir, iyileştirilmesi gereken alanlar, “Yetkinlik Geliştirme” ve “Kişisel Gelişim” programları ile desteklenir. Öğrencilerimize mezuniyetlerinde diplomaları ile birlikte yetkinlik düzeylerini gösteren “Yetkinlik Sertifikası” verilir.

  Akademik Danışmanlık ve Başarı Takip Sistemleri ile de öğrencilerimizin desteklenmesi gereken dersleri belirlenir ve kişiye özel destekler sağlanır. Mezunlarımız, iş hayatlarında da üniversitemizce takip edilir ve destek gerektiğinde Kariyer Merkezimiz yanlarındadır. Yaşam Boyu Öğrenme Programları ile öğrencilerimiz, ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirip sertifika sahibi olabilirler.

 • DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME

  DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME

  • İş Dünyası ile İç İçe Eğitim
  • Öğrencilerin Araştırma Projelerine Katılımı
  • Zengin Laboratuvar ve Atölyeler
  • En Az 1 Yarıyıl Staj

  İş dünyasının kurum ve kuruluşları, üniversitemizin temel paydaşlarıdır. Mütevelli heyet üyelerimizin çoğunluğu iş dünyasının başarılı yöneticilerinden oluşmaktadır. Üniversite, fakülte ve programlar düzeyinde oluşturulan danışma kurullarımızın bünyesinde yine iş dünyasının seçkin temsilcileri bulunmakta ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ders programlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadırlar.

  Öğrencilerimiz, eğitim ve öğretimleri süresince zengin laboratuvar ve atölye olanakları, ilgili oldukları alanlarda en az 1 yarıyıl staj ve üniversitemizin yer aldığı araştırma ve projelere katılarak uygulama becerilerini geliştirmekte ve istihdam olanaklarını güçlendirmektedirler.

 • İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

  İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

  • Bilişim Okuryazarlığı
  • Büyük Veri Araştırma Teknikleri
  • Mobil Teknolojileri
  • E-Learning
  • Maker Kültürü

  İleri Teknoloji Kullanımı, Beykoz Üniversitesinin eğitim öğretim yaklaşımı temellerinden biridir. İletişim ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan verilerden doğru bilgiye ulaşmak, bu verileri değerlendirmek ve çözüm üretmek, tüm bölümlerdeki öğrencilerimizin elde ettiği bir yetkinliktir.

  Öğrencilerimize gerçek hayattaki problemleri çözebilmek için bilgiye ulaşmayı, değişik kaynaklardan bilgiye erişebilme, bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme, bilginin nasıl elde edileceğine ilişkin strateji ve yöntemleri belirleyebilme ve bu bilgileri yorumlamaları yeteneği verilir.

  Kazandırdığımız bu strateji ve yöntem belirleme olgusuyla öğrencilerimiz, dünyada hızla yayılan “teknoloji” ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden doğan “maker hareketine” katılım, tüketimden üretime geçme, ezber bilgi yerine deneyim, hayallerine sınır koymama konularında sürekli teşvik edilirler.

  Öğrencilerimiz, üniversitemizdeki öğrenimlerinden sonra; günümüzde teknolojiyle birlikte gelişen uzaktan eğitim metotlarıyla öğrenimlerini yaşam boyu sürdürmeyi; öğrenme materyallerine ulaşım imkânı, öğrenme hızını ve yoğunluğunu kendi öncelikleri doğrultusunda belirleme şansına sahip olurlar.

 • ULUSLARARASILAŞMA

  ULUSLARARASILAŞMA

  • İngilizce Ağırlıklı Eğitim
  • Çok Uluslu, Çok Kültürlü Kampüs ve Sınıf Ortamı
  • Uluslararası Değişim Programları (Erasmus+ vb.)
  • En Az 1 Yarıyıl Yurt Dışında Eğitim
  • Yurt Dışında Staj
  • Yurt Dışı Üniversiteler ile Ortak Programlar

  Beykoz Üniversitesi diğer ülkeler ile geliştirmiş olduğu ortaklıklar ve iş birlikleri ile öğrencilerine uluslararası fırsatlar ve tanınırlık sunarken uluslararası öğrencileri ile de çok kültürlü, uluslararası bir ortam sağlar.

  Üniversitemizdeki tüm programların öğrenme kazanımları ve bu kazanımlarla ilişkili dersler, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz, mezuniyetleri sonrasında ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci gereksinimlerinden biri olan Diploma Eki’ni ve Avrupa vatandaşlarının beceri ve yetkinliklerini açık ve anlaşılır hale getirmelerini kolaylaştıran “Europass” belgelerini alırlar. Diplomaya ek olarak verilen bu belgeler, yurt dışında Beykoz Üniversitesi mezunlarının diploma ve derecelerinin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olur.

  Üniversitemiz, yurt dışı değişim programları ve ikili anlaşmaları ile öğrencilerimizin yurt dışında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmelerine olanak sağlamakla birlikte yine yurt dışında staj yapma, lisans tamamlama ve ortak derece olanaklarını da sunar.