WHY BEYKOZ?

 • UNIQUE EDUCATION MODEL

  • 3+1, 7+1 Internship Enriched Curriculum Framework
  • Student Centered Education and Training
  • Strong Academic Infrastructure
  • Internationally Recognized Quality Assurance

  “Education is not preparation for life; education is life itself.” Educational philosophy of the Famous educational scientist John Dewey is also the foundation of our university’s educational philosophy and unique education teaching model. We want our students to associate what they have learned in university with those in real life, to be able to apply what they have learned and to be in real life in the course of their education. For this reason, as part of our education and training programs, internship is compulsory in our curriculum. Our students spend at least one semester in a workplace operating in their field. We implement the model of 7 plus 1 semester internship for our bachelor’s degree programmes, 6 plus 2 semester internships for our four-year high school programmes, 3 plus 1 semester internship for vocational degree programmes and we’ll make sure that our students are at work for at least one semester. Internship process is being managed by the Internship Coordination Unit of the University.

  Quality, excellence and sustainability are very important for our university. Beykoz University provides “International Quality Assurance” to all students with a curriculum program in harmony with international universities and at comparable quality.

  “Student Centered Education and Training Education” is an important building

 • PERSONALISED EDUCATION AND SUPPORT

  • Competency Development Program
  • Comprehensive Personal Development Programs and Activities
  • Academic Counseling and Career Planning
  • Success Follow-Up System
  • Certificate of Competency Development
  • Europass Documents and Certificates
  • Alumni Follow-Up and Support System
  • Life-long Learning Support

  The rapidly developing and changing business world and social needs have made it necessary for all students to develop themselves individually outside learning areas. Our university gives private education and support for its students to gain competencies such as leadership, entrepreneurship, innovativeness, written and oral communication skills, social responsibility, effective and productive work with others, etc., expressed as 21st century competencies. Our students’ competencies, which are open for improvement, are defined in the beginning of their education life and the areas to be improved are supported by “Competency Development” and “Personal Development” Programs. “Graduation Certificate” is given to our students, which shows their level of competence, along with their diplomas.

  Also with Academic Counseling and Success Follow-Up Systems the courses that our students need to be supported in are also determined and personalized support is needed. With Life-long Learning Programs, our students can improve themselves in the areas they need and have a certificate.

 • LEARNING BY EXPERIENCE

  • Education Closely Linked with the Business World
  • Participation of Students in Research Projects
  • Well Equipped Laboratories and Workshops
  • At Least 1 Semester Internship

  Business organizations and institutions are the main stakeholders of our university. The vast majority of our Board of Trustees consists of successful managers of the business world. Within the context of our advisory boards formed at the level of universities, faculties and programs there are also distinguished representatives of the business world and they contribute to the creation of curriculum in line with the needs and expectations of the business world.

  Our students improve their skills and strengthen their employment opportunities during their education and training with well-equipped laboratory and workshop facilities with internship in their fields at least for 1 semester by attending in researches and projects in which our university gets involved in.

 • İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

  İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

  • Bilişim Okuryazarlığı
  • Büyük Veri Araştırma Teknikleri
  • Mobil Teknolojileri
  • E-Learning
  • Maker Kültürü

  İleri Teknoloji Kullanımı, Beykoz Üniversitesinin eğitim öğretim yaklaşımı temellerinden biridir. İletişim ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan verilerden doğru bilgiye ulaşmak, bu verileri değerlendirmek ve çözüm üretmek, tüm bölümlerdeki öğrencilerimizin elde ettiği bir yetkinliktir.

  Öğrencilerimize gerçek hayattaki problemleri çözebilmek için bilgiye ulaşmayı, değişik kaynaklardan bilgiye erişebilme, bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme, bilginin nasıl elde edileceğine ilişkin strateji ve yöntemleri belirleyebilme ve bu bilgileri yorumlamaları yeteneği verilir.

  Kazandırdığımız bu strateji ve yöntem belirleme olgusuyla öğrencilerimiz, dünyada hızla yayılan “teknoloji” ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden doğan “maker hareketine” katılım, tüketimden üretime geçme, ezber bilgi yerine deneyim, hayallerine sınır koymama konularında sürekli teşvik edilirler.

  Öğrencilerimiz, üniversitemizdeki öğrenimlerinden sonra; günümüzde teknolojiyle birlikte gelişen uzaktan eğitim metotlarıyla öğrenimlerini yaşam boyu sürdürmeyi; öğrenme materyallerine ulaşım imkânı, öğrenme hızını ve yoğunluğunu kendi öncelikleri doğrultusunda belirleme şansına sahip olurlar.

 • ULUSLARARASILAŞMA

  ULUSLARARASILAŞMA

  • İngilizce Ağırlıklı Eğitim
  • Çok Uluslu, Çok Kültürlü Kampüs ve Sınıf Ortamı
  • Uluslararası Değişim Programları (Erasmus+ vb.)
  • En Az 1 Yarıyıl Yurt Dışında Eğitim
  • Yurt Dışında Staj
  • Yurt Dışı Üniversiteler ile Ortak Programlar

  Beykoz Üniversitesi diğer ülkeler ile geliştirmiş olduğu ortaklıklar ve iş birlikleri ile öğrencilerine uluslararası fırsatlar ve tanınırlık sunarken uluslararası öğrencileri ile de çok kültürlü, uluslararası bir ortam sağlar.

  Üniversitemizdeki tüm programların öğrenme kazanımları ve bu kazanımlarla ilişkili dersler, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz, mezuniyetleri sonrasında ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci gereksinimlerinden biri olan Diploma Eki’ni ve Avrupa vatandaşlarının beceri ve yetkinliklerini açık ve anlaşılır hale getirmelerini kolaylaştıran “Europass” belgelerini alırlar. Diplomaya ek olarak verilen bu belgeler, yurt dışında Beykoz Üniversitesi mezunlarının diploma ve derecelerinin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olur.

  Üniversitemiz, yurt dışı değişim programları ve ikili anlaşmaları ile öğrencilerimizin yurt dışında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmelerine olanak sağlamakla birlikte yine yurt dışında staj yapma, lisans tamamlama ve ortak derece olanaklarını da sunar.