Misyonumuz

Evrensel barışı sağlamak adına Türk kültürünün ve sanatının tüm dünyaya tanıtılması, kültürler arası alışverişin sağlanması adına Türkçeyi evrensel bir üniversitede öğrenme olanağı sunmaktır.

Vizyonumuz

Türkiye’nin çok iyi tanınması ve Türkçenin doğru şekilde kullanılması için Türk kültürünün sağlam kaynaklardan öğrenilmesine olanak sağlayan, dünya barışına katkıda bulunan evrensel bir merkez olmaktır.

Kazanımlar

KAZANIMLAR
Yetkin Dil Kullanımı C2
(85-100)
Okuduğu ya da duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Yazılı ve sözlü kaynaklara dayanan bilgileri özetleyebilir ve bu sırada nedenleri ve açıklamaları anlamlı bir şekilde tekrar ifade edebilir. Kendini doğal, akıcı bir şekilde ve tam olarak ifade edebilir, karmaşık konularda ince anlam farklılıklarına dikkat çekebilir.
C1
(75-84)
Çeşitli zor, uzun metinleri anlayabilir ve açık olmayan anlamları da kavrayabilir. Kendini, sık sık kelime aramak zorunda kalmadan, doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili, toplumsal, mesleki ya da öğrenim hayatında etkili ve yerinde kullanabilir. Kendini, karmaşık konularda açık, uygun ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir ve bu sırada çeşitli araçları, metnin bütünlüğüne uygun bir şekilde kullanabilir.
Bağımsız Dil Kullanımı B2
(65-74)
Somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriğini anlayabilir; kendi uzmanlık alanında yapılan tartışmaları da anlayabilir. Ana dilini konuşanlar ile her iki taraf için de fazla çaba gerektirmeden doğal ve akıcı bir şekilde anlaşabilir. Geniş kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir soruyla ilgili görüş bildirebilir ve çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilir.
B1
(55-64)
Temel bilgileri, yalın ölçünlü dil kullanıldığında ve aile, okul, boş zamanlar gibi bilinen konular söz konusu olduğunda anlayabilir. Yapılan seyahatlerde dil alanında karşılaşılan durumlarla başa çıkabilir. Bilinen konular ve kişisel ilgi alanları hakkında kendisini, yalın ve bütünlüğü sağlayacak şekilde ifade edebilir. Deneyimleriyle ve yaşadığı olaylarla ilgili bilgi verebilir, hayallerini, ümitlerini ve hedeflerini tarif edebilir, plan ve görüşlerle ilgili kısa gerekçeler gösterebilir ya da açıklamalar getirebilir.
Temel Dil Kullanımı A2
(40-54)
Konunun anlamıyla doğrudan doğruya bağlantılı cümleleri ve sık kullanılan ifade biçimlerini anlayabilir (kişi ve aile ile ilgili bilgi, alışveriş, iş, yakın çevre gibi). Basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Yani bilinen ve sık karşılaşılan konularda, basit ve dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilir. Temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri basit araçlarla tarif edebilir.
A1
(20-39)
Somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan, bilinen ve olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilir ve kullnabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve diğer insanlara sorular sorabilir (örn. Nerede oturduklarını, ne tür insanlar tanıdıklarını ya da ne gibi şeylere sahip olduklarını) ve bu tarzdaki sorulara cevap verebilir. İletişimde bulunduğu kişi yavaş, anlaşılır konuştuğunda ve yardım etmeye hazır olduğunda kolaylıkla iletişim kurabilir.
Background

Yönetmelik

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğini görüntülemek için tıklayınız.