BAŞVURU

BAŞVURU KRİTERLERİ

Başvurunuzun Değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav/diploma listesi için tıklayınız.  Belirtilen sınav/diplomaya kriterini sağlayamayan öğrenci adayları, Beykoz Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak sınavla, Beykoz Üniversitesine kontenjan dahilinde kabul edilebilirler.