1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2016-2017 yılında Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Koordinatörlük, beklenen hibenin altında hibe alınması durumunda adayların açıklanan faaliyet süresinden daha az sürede katılımlarına ya da hiç katılmamalarına karar verebilir. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir.
2- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
3- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Erasmus Plus Yol Haritası” dikkatle incelemelidir.
4- Lütfen duyurular sayfamızı ve “..@beykoz.edu.tr” uzantılı e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, krumsal e-posta adresiniz olacaktır.
5- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçları